S nesmírnou lítostí Vám oznamujeme, že nás dne 12.6 2021 navždy opustil pan Petr Ščerba, zakladatel souboru Holúbek.
Petře, děkujeme za vše co jsi pro soubor udělal, a to vždy s nesmírnou obětavostí, až do posledních chvil.

Nikdy nezapomeneme.

Petr Ščerba nar. 12.10.1952, bývalý člen DFS Javorníček a DFS Odzemek, později FS Javorník N. Jičín.
Zakladatel mládežnického FS na SOU Spojů O.-Poruba a na SOU Stavebním souboru Řemesník
Absolvent „Školy lidových tradic“ v r.1992 ve Vsetíně.
Zakladatel a vedoucí MDFS Holúbek Ostrava v r. 1994, do posledních chvil aktivní místopředseda spolku

 

 


 V září 2021 plánujeme nábor nových dětí od 4 let věku.
 Info zde koncem srpna 2021.

Moravský dětský folklórní soubor Holúbek založil v roce 1994 pan Petr Ščerba /12.10.1952- 12.6.2021 /. V současnosti je soubor organizačně rozčleněn na čtyři složky – Holúbátka, Holúbek I, II a III. Tyto skupiny pracují buď samostatně nebo se jejich činnost prolíná v přímé návaznosti na nácvik jednotlivých programů.  Taneční zázemí nám  poskytuje SVČ Gurťjevova-pobočka Zálom, v Ostravě – Zábřehu/bývalá ZŠ , BUS zastávka Pískové doly/.

Holúbek zpracovává tance, písně a zvykosloví z oblasti nížinného Lašska, Valašsko-lašského  pomezí a Valašska. Po 20 úspěšných letech si vydobyl ve folklórním světě své stálé místo. V Holúbku najdou náplň svého volného času děti od 4 do 16 let. Odrostlí tanečníci pak mohou  dále pokračovat  v činnosti v dospělých  souborech  působících v Ostravě či v okolí.

 

 

Kromě účasti na akcích folklórního charakteru  v ČR (Přehlídky dětských folklórních souborů, mezinárodní folklórní festivaly a slavnosti apod.)  se soubor presentuje  i  v zahraničí-  navštívil Slovensko, Polsko, Rusko,Turecko, Maďarsko a nabízí  své účinkování  i na akcích komerčního typu (oslavy, výročí, plesy, propagační akce apod.).  Soubor Holúbek  je také organizátorem  Mezinárodního dětského festivalu Děti a tradice. Kromě vlastních nácviků a soustředění, organizujeme pro děti i další mimotaneční akce jako letní tábor, šmigrust, oslavy dne dětí a mnoho jiných…

 

Pro zájemce nabízíme vystoupení s živou i reprodukovanou muzikou (CD) v délce 5 až 60min., i tématicky či zvykoslovně zaměřené pořady(Velikonoce, Vánoce).

Soubor je členem  Folklórního sdružení Ostrava.

 

Zakladatel souboru : p. Petr Ščerba  /12.10.1952-12.6.2021 /     

 

Vedoucí souboru : MUDr. Kristýna Mílková Pavlíková

 

Pořádáme:

dmff

Partneři:

logo

znak a logo MOb O-Jih

logo společně tvoříme Jih