Nábor pohybově nadaných dětí  probíhá celoročně až  do naplnění kapacity.
Přijímáme do všech věkových skupin  pro děti od 4 do 16 let věku.
V případě zájmu volejte vedoucím souboru k rezervaci místa k náboru.

Dětský folklórní soubor Holúbek založil v roce 1994 pan Petr Ščerba /12.10.1952- 12.6.2021 /.

V současnosti je soubor organizačně členěn na tři složky dle věku dětí /4-16 let/  – Holúbek I, II a III.  Taneční zázemí  souboru  poskytuje DK Poklad Ostrava-Poruba.

Děti se v souboru prvně učí základům pohybové průpravy, správného držení těla, citu pro rytmus. Následně základům lidového tance v jeho dětské formě a lidovému zpěvu.  Naučí se pracovat a pohybovat  na jevišti.  V souladu s postupným rozvojem taneční techniky a tanečního projevu  se děti učí  náročnější taneční pásma, pohybové a taneční hry, které pak veřejně presentují.

Holúbek zpracovává tance, písně a zvykosloví z oblasti nížinného Lašska, Valašsko-lašského  pomezí , Valašska a Slezska. Po 25 úspěšných letech si vydobyl ve folklórním světě své stálé místo. V Holúbku najdou náplň svého volného času děti od 4 do 16 let. Odrostlí tanečníci pak mohou  dále pokračovat  v činnosti v dospělých  souborech  působících v Ostravě či v okolí.

 

 

Kromě účasti na akcích folklórního charakteru  v ČR (Přehlídky dětských folklórních souborů, mezinárodní folklórní festivaly a slavnosti apod.)  se soubor presentuje  i  v zahraničí-  navštívil Slovensko, Polsko, Rusko, Turecko, Maďarsko, Litvu a nabízí  své účinkování  i na akcích komerčního typu (oslavy, výročí, plesy, propagační akce apod.).  Soubor Holúbek  je také organizátorem  Mezinárodního dětského festivalu Děti a tradice. Kromě vlastních nácviků a soustředění, organizujeme pro děti i další mimotaneční akce jako šmigrust, oslavy dne dětí, Mikulášskou nadílku  a mnoho jiných…

 

Pro zájemce nabízíme vystoupení s živou i reprodukovanou muzikou (CD) v délce 5 až 60min., i tématicky či zvykoslovně zaměřené pořady(Velikonoce, Vánoce).

Soubor je členem  Folklórního sdružení Ostrava.

 

 

Pořádáme:

Partneři:

logo