21.května-26.května 2019 Mezinárodní festival tance „Aušrinė Žvaigždė“, Šiauliau.

Litva

29.května-2.června 2018  Mezinárodní dětský folklorní festival „Děti a Tradice“

Ostrava

13.dubna 2019 dětská přehlídka FOSO

Ostrava