Zkoušky
Všechny skupiny Holúbku zkouší ve SVČ Gurtěvova- pobočka Zálom /bývala ZŠ, bus zastávka Pískové doly/.

Přípravka souboru Holúbátka pátek 1630 – 1730
pro děti ve věku 4-5 let vedení : V.Křistková
kontakt v.kristkova@volny.cz

Holúbek I pátek 1630 – 18.00
pro děti ve věku 5-8 let vedení : Zlatica Mojžíšková
kontakt: zlatica.mojziskova@centrum.cz

Holúbek II středy 1600 – 18 00
vedení Holúbku II : K. Mílková Pavlíková
kontakt: kr.pavlikova@seznam.cz

Holúbek III středy 17030 – 19.30
vedení Holúbku III : K+ P. Mílkovi
kontakt: kr.pavlikova@seznam.cz nebo pmilek@seznam.cz

KURZOVNÉ:
1400kč ročně – tj.700kč za pololetí pro Holúbátka
1500 kč ročně – tj 750kč za pololetí pro Holúbek I
2000kč ročně – tj.1000kč zapololetí pro Holúbek II a III.

Splatnost za 1. pololetí je do konce října, splatnost za 2.pololetí je do konce února.
Při nezaplacení a nesplnění lhůty platby, je dítěti okamžitě ukončena činnost v souboru!!!

Cena je rozdělena na dvě složky – část se platí přímo organizaci SVČ Gurťjevova- pobočka Zálom  a část na účet Holúbku- /blíže viz níže/. 
Každý člen musí jedenkrát ročně vyplnit oficiální přihlášku do kroužku SVČ Gurťjevova, pobočka Zálom (k dispozici na vrátnici) a při jejím odevzdání na SVČ zaplatit hotově  či převodem první část kurzovného tj.350,-Kč/Holúbátka a Holúbek I a 450 kč Holúbek II a III. Zbývající část kurzovného (tj. 350,- Hol. 400,- H I, 550,- H II a H III) zašlete prosím na účet MDFS Holúbek   č.ú.:112016832/2010. Totéž je nutno udělat v druhém pololetí tentokráte již bez nutností vyplnění přihlášky. Termín platby na 1 pololetí  je konec října a na 2 pololetí  konec února.
Z částky, která je hrazena SVČ jsou kryty náklady na cvičební prostory a ostatní zázemí souboru, z částky posílané na účet Holúbku jsou hrazeny náklady na kroje, rekvizity, dopravu, členství ve  FOSO, poplatky OSA a  apod.
Kromě přihlášky SVČ, vyplňují noví členové přihlášku MDFS Holúbek ( a to při vstupu do souboru, hlavně proto, abychom měli kontaktní údaje na rodiče). Dále nás prosím vždy informujte o změnách zejména ve vašich adresách, telefonech a meilových adresách!!!

Nabídka tanečních piškot
(V. Navrátil) platná od 1.9.2009
Velikosti piškot : dětské 27-34, dámské 35-39, pánské 40-45

Ceník piškot /orientační !!/:
kožené dětské : 280kč , kožené dámské : 300kč, kožené pánské : 310kč
textilní dětské : 180kč textilní dámské : 200kč, textilní pánské : 210kč
+ poštovné

Porovnávací tabulka velikostí :
(metr.cm = délka chodidla + 1cm/franc.čísl.)
POZOR !! Taneční piškoty neodpovídají velikostně běžné obuvi!!

18cm/27; 19cm/28; 19,5cm/29; 20cm/30; 20,5cm/31; 21cm/32; 21,5cm/33; 22,5cm/34; 23cm/35; 23,5cm/36; 24cm/37; 25cm/38; 26cm/39; 27cm/40; 27,5cm/41; 28cm/42; 29cm/43; 29,5cm/44; 30cm/45.

Kožené piškoty jsou vyráběny až od velikosti č. 30!!