Zkoušky
Všechny skupiny Holúbku zkouší ve SVČ Gurtěvova- pobočka Zálom /bývala ZŠ, bus zastávka Pískové doly/.

Holúbek I pátek 1630 – 18.00
pro děti ve věku 4-6 let, trenér: p. Zlatica Mojžíšková
asistent: Jana Čajková, Alžběta Mojžíšková
kontakt: zlatica.mojziskova@centrum.cz

Holúbek II středy 1600 – 17 30
lichý pátek 16.30-17.30
starší děti 7-11 let , trenér: p. Kristýna Mílková Pavlíková
asistent: Adéla Kovaříková
pohybový pedagog :p. Veronika Trčková
kontakt: kr.pavlikova@seznam.cz

Holúbek III středy 17 00 – 18.30
                             lichý pátek 17.30-18.30
děti 12-16 let, trenér : Kristýna a Petr  Mílkovi
kontakt: kr.pavlikova@seznam.cz nebo pmilek@seznam.cz
pohybový pedagog: p. Vendula Trčková

Výuka lidového zpěvu:  6-16 let každý sudý pátek: 16.30-17.30
vedení: p. Jarmila Červenková
kontakt: cervenecek@seznam.cz

KURZOVNÉ:
1800 kč ročně – tj 900kč za pololetí pro Holúbek I
2000kč ročně – tj.1000kč za pololetí pro Holúbek II
2400 kč ročně . tj 1200kč za pololetí pro Holúbek  III
+ výuka lidového zpěvu 300 kč/pololetí 

Splatnost za 1. pololetí je do konce září, splatnost za 2.pololetí je do konce února.
Při nezaplacení a nesplnění lhůty platby, je dítěti ukončena činnost v souboru!!!

Cena je rozdělena na dvě složky – část se platí přímo organizaci SVČ Gurťjevova- pobočka Zálom  a část na účet Holúbku- /blíže viz níže/. 
Každý člen musí jedenkrát ročně vyplnit oficiální přihlášku do kroužku SVČ Gurťjevova, pobočka Zálom (k dispozici na vrátnici) a při jejím odevzdání na SVČ zaplatit  první část kurzovného tj.600,-Kč za Holúbek I a Holúbek II a  700 kč za Holúbek III a Lidový zpěv 300 kč. Zbývající část kurzovného  300,- H I, 400,- H II a  500H III zašlete prosím na účet MDFS Holúbek   č.ú.:112016832/2010.
Z částky pro SVČ jsou kryty náklady na cvičební prostory a ostatní zázemí souboru, z částky pro  Holúbek jsou hrazeny náklady na kroje, rekvizity, dopravu, členství ve  FOSO a  apod.

 Informace a pokyny k tréninkům

 • Děti jsou rozděleny dle věku a tanečních dovedností do 3 skupin, každá skupina má svého hlavního trenéra a cvičí v určený čas. O rozdělení dětí do skupin rozhoduje vedoucí souboru.
 • Děti voďte včas, tak aby se stihly v klidu převléct a nachystat na trénink.
 • Děti musí mít vhodné oblečení. Pro dívky: točivá kolová sukně ke kolenům či do poloviny lýtek, pod sukní legíny, tričko na tělo. Pro chlapce: teplány, legíny či kraťasy-nejlépe bez kapes, tričko na tělo. Obuv-taneční měkká obuv, piškoty, cvičky.
 • Dlouhé vlásky musí být učesané a stažené gumičkou do pevného účesu.
 • Nezapomínejte na láhve s pitím-nejlépe s čistou vodou. Láhev musí být dobře uzavíratelná.
 • Tréningy vede trenér a může mu pomáhat asistent, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti. Pokud máte dotazy, připomínky nerušte během zkoušky, využijte čas po tréningu nebo jinou formu komunikace/mobil, email/.
 • Přítomnost rodičů během tréningů a nácviků není dovolena. Děti se v přítomnosti rodičů nesoustředí a jiným dětem by to mohlo být líto. Děti budete moci vidět na vystoupeních.
 • Prosíme rodiče, aby trenéra vždy informovali o nepřítomnosti dítěte na zkoušce a nemoci.
 • Dodržujte a respektujte pokyny svých trenérů, asistentů a vedoucího souboru-pro všechny z nás je folklorní soubor koníčkem, s Vašimi dětmi pracujeme ve svém volném čase.
 • Děti se musí naučit rytmice, pohybové průpravě, základním krokům a následně nacvičují pásma. Učí se také základům lidového zpěvu. Své dovednosti pak veřejně prezentují. Pravidelná docházka je velice důležitá.
 • Lidový tanec je celoživotním koníčkem, ale i časově náročnou aktivitou. V rámci docházky do lidového souboru je nutno počítat s víkendovými akcemi i o prázdninách. Děti pravidelně vystupují na festivalech  v ČR i v zahraničí. Je nutno tomu přizpůsobit své plány.
 • Nominace na vystoupení jsou v kompetenci vedoucího souboru na základě znalosti tanečního repertoáru, ale i dle požadavků organizátora.
 • Na první tréning je nutno vyplnit přihlášku do souboru a GDPR.
 • Informace o akcích, plánovaných soustředěních apod. naleznete na webových stránkách holubek.cz.

Dále nás prosím vždy informujte o změnách zejména ve vašich adresách, telefonech a emailových adresách!!