Zkoušky
Všechny skupiny Holúbku zkouší ve SVČ Gurtěvova- pobočka Zálom /bývala ZŠ, bus zastávka Pískové doly/.

Holúbek I pátek 1630 – 18.00
pro děti ve věku 4-6 let vedení : Zlatica Mojžíšková
kontakt: zlatica.mojziskova@centrum.cz

Holúbek II středy 1600 – 17 30
vedení Holúbku II : K. Mílková Pavlíková
kontakt: kr.pavlikova@seznam.cz

Holúbek III středy 17 30 – 19.30
vedení Holúbku III : K+ P. Mílkovi
kontakt: kr.pavlikova@seznam.cz nebo pmilek@seznam.cz

KURZOVNÉ:
1800 kč ročně – tj 900kč za pololetí pro Holúbek I
2000kč ročně – tj.1000kč za pololetí pro Holúbek II
2400 kč ročně . tj 1200kč za pololetí pro Holúbek  III

Splatnost za 1. pololetí je do konce září, splatnost za 2.pololetí je do konce února.
Při nezaplacení a nesplnění lhůty platby, je dítěti ukončena činnost v souboru!!!

Cena je rozdělena na dvě složky – část se platí přímo organizaci SVČ Gurťjevova- pobočka Zálom  a část na účet Holúbku- /blíže viz níže/. 
Každý člen musí jedenkrát ročně vyplnit oficiální přihlášku do kroužku SVČ Gurťjevova, pobočka Zálom (k dispozici na vrátnici) a při jejím odevzdání na SVČ zaplatit  první část kurzovného tj.600,-Kč za Holúbek I a Holúbek II a  700 kč za Holúbek III. Zbývající část kurzovného  300,- H I, 400,- H II a  500H III zašlete prosím na účet MDFS Holúbek   č.ú.:112016832/2010.
Z částky, která je hrazena SVČ jsou kryty náklady na cvičební prostory a ostatní zázemí souboru, z částky posílané na účet Holúbku jsou hrazeny náklady na kroje, rekvizity, dopravu, členství ve  FOSO a  apod.
Kromě přihlášky SVČ, vyplňují noví členové přihlášku MDFS Holúbek ( a to při vstupu do souboru, hlavně proto, abychom měli kontaktní údaje na rodiče).  a ohlas s GDPR.

Dále nás prosím vždy informujte o změnách zejména ve vašich adresách, telefonech a meilových adresách!!