13.-17.srpna MFF Folklor bez hranic

Ostrava, bude upřesněno

30.května-3.června 2018 MDFF Děti a Tradice

Ostrava, platí pro všechny skupinky Holúbku, bude upřesněno

přelom července a srpna 2018 Letní tábor se soustředěním Holúbku

Soláň, Hotel Čarták. Povinné pro všechny děti z Holůbka II a III. Blíže bude upřesněno

———————————————————————————————————————-

20.prosince 2017 Vánoce v DD Čujkovova

Vystoupení pro seniory, platí pro Holúbátka, Holúbek I a  III z Holúbku.  Z Holúbka II vystupují jen sourozenci – Terka, Deniska, Maroš a Marek. Vystoupení je uvnitř. Sraz v 15.20- vystoupení v 16.00 hodin.

15.prosince 2017 Vánoce na Masarykově náměstí

Platí pro všechny děti z Holúbka I, II a III , vystoupení je venku.  Holúbátka nevystupují, rodiče s dětma se však mohou přijít podívat na  vystoupení ostatních dětí.  Sraz v 16.00- Klub Altlantik- zde se děti převlečou a pak hromadne půjdou na vystoupení.  Vystoupení v jednom bloku od 17.00 do cca 18.00 hodin.

9.prosince 2017 Vánoce na slezskoostravském hradě

Vystoupení pro všechny skupiny Holúbku a pro všechny děti. Vystoupení je venku, teplé varianty krojů. Celý den

8.prosince 2017 Mikuláš v Holúbku

Mikulášský rej pro děti z Holúbku.

3-4.listopadu 2017 Haloween v Holúbku

Tradiční akce v Holúbku s přespáním pro děti od 6 let věku . Info Vlaďka Křistková nebo Lenka Červená. Organizuje SVČ.

3.listopadu 2017 Valná hromada v Holúbku

Informativní schůže členů souboru, plány akcí, informace o fungování souboru apod. Od 17.30.

28.října 2017 Den vzájemnosti

Sraz dětí v 13.45 hodin v DK Akord, ihned zkouška do 14.30. Vystoupení od 15.00 do 15.30. Volný vztup- rodiče a příbuzní-  se mohou jít na vystoupení děti podívat.  Po vystoupení platí pro starší děti škola tance cca do 16.15- budou se učit lidové tance jiných souborů. Platí pro Holúbek I, II a III – pro všechny kteří se přihlásili že mohou. Pitný režim  pro děti zajištěn. Kroje- Holúbek II a III- Jupky, Kroj Hol I upřesní vedoucí

25-26.10 2017 Soustředění pro Holúbek I

Pro všechny děti z Holúbka I- SVČ Zálom, bližší informace vedoucí skupiny

16.září 2017 Třebovický koláč

Slavnosti, Ostrava-Třebovice.Vystoupení pro Holúbek I, II a III – vybrané děti. Sraz v 09:00  v Orlovně v Třebovicích , kde si necháte kroje  !! a pak  dojdete před  vchod do  Třebovického parku na 09.20-dostanete vstupenku , zkoušky  u jeviště od 09.30 do 10.30.  Poté oběd  a  převleky do krojů-Orlovna v Třebovicích . Oběd formou stravenky na jídlo v areálu. Sraz oblečení v 13.45 za jevištěm . Vystoupení od 14.10-15.15. Vyzvednutí dětí v 15.30 v Orlovně Třebovice.   Rodiče kteří se chtějí podívat na program si musí zaplatit vstupné.
Kroje Holúbek II a III – jupky, modorotisk bez bordury, kluci ševcovská zástěra, klacek.

15.září 2017 Nábor nových dětí do souboru !!

Věk minimálně 4 roky do 14 let.  Děti – chlapci i dívky by měli mít předpoklady pro pohybové nadání a cit pro rytmus. Kapacita je omezená.

8.září 2017 První zkoušky pro Holúbátka a Holúbek I

Časy beze změn.

2.září 2017 Slezské dny, Dolní Lomná

Vystoupení celý den pro vybrané děti z Holúbku II a III.Odjezd od Aquapark 8.30.

1.září 2017 První společná zkouška  Holúbek II a III

Od 16.30-18.00. Generálka na Dolní Lomnou. Platí pro  všechy děti z Holúbku II a III! /krom nově příchozích z Holúbka I/

26.srpna 2017 Sochovy národopisné slavnosti, Lhotka pod Ondřejníkem

Vystoupení pro HOl II a  vybrané děti z  III  s muzikou. Pásmo Kobzole-jupky, modortisk BB. Celý den. Odjezd od 09.10 aquapark. Odjezd z Lhotky v 20.00. Zajištěn teplý oběd a svačinka – oplatek.

19-20.srpen 2017  MFF Trnavská brána, Trnava

Vystoupení pro Holúbek II a III s muziku. Odjezd v sobotu ráno v 07.30 od Aquaparku- příjezd v neděli večer. Vybrané děti- vše v meilu. Nutnost míst cestovní doklad, pojištění, vyžehlené kroje !!

15 a 18.srpna 2017 Folklór bez hranic, Ostrava

Vystoupení  15.8 pro Holúbek II a III-vystoupení v 16.30 Sraz v 15.30 v K trio v šatně.  a 18.8 pro Holúbek II a III  a Holúbátka. Zde sraz na Slezskoostravském hradě v 15.30 nejpozději !! /kroje již odloženy v šatně/ u dolního jeviště kde bude probíhat generálka s muzikou. Vystoupení cca v 17.00 hodin. Kroje a obsady -viz meily.

30.července-6.srpna 2017  Taneční soustředění a letní tábor, Soláň

Taneční soustředění s letním táborem pro děti z Holúbku. Hotel Čarták-Soláň. Blíže bude určeno, prosím o účast všech dětí z Hol II a III. Přihlášky na tábor na recepci SVČ Zálom.

21.června 2017 Folklórní odpoledne v Krásném Poli Ostrava

Zakončení taneční sezóny s vystoupením v 17.00.  Sraz v 16.20. ŽS Krásné Pole Platí pro Holúbek I, II a III.

16.června 2017 MFF Frýdek-Místek

V programu Zpěváček vystoupení 1 člen našeho kolektivu .

8.června 2017 Vystoupení kroužků SVČ

DK Akord v 17.00. Platí jen pro Holúbátka a Holúbek I. Bližší informace vedoucí skupinek.

1-4. června 2017 DMFF Děti a tradice, Ostrava

dmff

Vystoupení pro všechny skupinky. Soubor Holúbek je hlavním organizátoremm festivalu.
Pátek : 2.6  sraz v 09.45 v DD Čujkovova- Holúbek III /bílé halenky, modrotisk s bordurou/+ dívky z Holúbku II /jupky/ od  10.30vystoupení v DD Čujkovova,poté rozchod.
sraz v 14.20 před Kino Luna- vystoupení pro Holúbek I a Holúbek II/jupky/. Vystoupení cca v 15.00-15.30 ?. Poté rozchod
od 16.00 probíhá den dětí na středisku Zálom-pro všechny děti z Holúbku – společná zábava, atrakce, děti z Holúbku si mohou opéct špekáček/každé dítě má nárok na 1 špekáček a chleba/
Sobota: 3.6 sraz v 15.45 Loutkové divadlo – platí pro Holúbátka , Holúbek III /valašský kroj/-vybraní a všechny dívky z Holúbek II a III /Jupky, halenky/.  Zkoušky na galakoncert a vystoupení v programu od 17.00 hodin do 18.30. Děti dostanou pití a bagetu.
Od 19.00 do cca 21.30 společná zábavy a vyuka tanců v Cooltour -všechny soubory.
Na galakoncert zveme všechny rodiče z Holúbku, prarodiče, kamarády- předprodej Loutkové divadlo a středisko Zálom Cena 100/70 kč.

25-27.května 2017 Horácko zpívá a tančí, Světlá nad Sázavou

Vystoupení na folklórním festivalu, jen pro vybrané děti z HOl II a III s muzikou.  Odjezd čtvrtek  v 14.30 Aquapark Ostrava-Jih, děti budou ubytované na školní ubytovně, strava zajištěna. Kroje- jupky, trojka i kanafasy a halenky, kluci zvykle. Odjezd ze Světlé v 17.00 příjezd cca za 4,5 hodiny.

1.dubna 2017 Zpěváček FOSO II kolo

Vybrané děti soutěží ve zpěvu lidových písní. Loutkové divadlo Ostrava. Informace Simona Lasáková.

17.dubna 2017 Šmigrust v Holúbku

Sraz chlapců v 07.00 parkoviště u kostela naproti Kina Luna. Hlaste svým vedoucím do 8.4 kdo bude z dívek doma a kdo z chlapců pojede.

12.dubna 2017 Vystoupení v DD Čujkovova + pletení tatarů pro chlapce, Ostrava

Tradiční jarní vystoupení sraz v 15.20 Vystoupení  v 16.00. Platí pro všechny skupiny. Dejte vědět p. Ščerbovi kdo bude chtít si uplést po vystoupení tatar.

8.dubna 2017 Velikonoce na Slezskoostravském hradě, Ostrava

Tradiční vystoupení pro všechny skupinky z Holúbku, vystoupení je konáno venku. Sraz v 10.30. Vystoupení od 11.15 a od 14.15. Pro Holúbátka platí jen 1 vystoupení.

7.dubna 2017 Den učitelů

Vystoupení ke dni učitelů, K trio – Ostrava. Sraz v 08.30. Vystoupení cca mezi 09.30-10.00. Vystoupení platí jen pro Holúbek III. /kroje bruncleky červené, švec zástěra, holky bílé halenky, modrotisk s bordurou/

1.dubna 2017 Zpěváček FOSO II kolo

Vybrané děti soutěží ve zpěvu lidových písní. Loutkové divadlo Ostrava. Informace Simona Lasáková.

25.března 2017 Dětská přehlídka FOSO, Ostrava

Vystoupení pro vybrané děti z Holúbka I, II a III. Vystoupení dopoledne s muzikou – zkoušky cca od 8. Vystoupení cca od 11.00.

16.března 2017 Zpěváček FOSO I kolo

Vybrané děti soutěží ve zpěvu lidových písní. Janáčkova konzervatoř Ostrava. Informace Simona Lasáková.

3.-4.března 2017 Masopustní rej v Holúbku, Ostrava

Akce SVČ Zálom- pro děti s Holúbku, organizuje vedoucí střediska  p.Lenka Červená- pro děti od 6 let věku s přespáním na středisku Gurtěvova.

Bližší informace u vedoucí střediska Zálom.

24.února 2017 Valná hromada souboru Holúbek

Plán na rok 2017, schválení rozpočtu, diskuze. Od 16.30 SVČ Zálom