Soubor doprovází hudecká muzika Iskérka působící při ZUŠ Edwarda Runda ve Slezské Ostravě.

Vedoucí  p. Jarmila Červenková.

Na hudebních úpravách se podílí pan Pavol Knápek.

Soubor spolupracuje či spolupracoval  i s jinými muzikami z okolí :

CM Šmykňa z Ostrava
CM Friš z Ostravy
CM Pramínky z Kopřivnice
HM Trnečka z Ostravy
HM Vrobelci z Ostravy