Soubor doprovází hudecká muzika Iskérka působící při ZUŠ Edwarda Runda ve Slezské Ostravě.

Vedoucí  p. Jarmila Červenková.

Na hudebních úpravách se podílí pan Pavol Knápek.

Soubor spolupracuje či spolupracoval  i s jinými muzikami z okolí :

CM Friš z Ostravy

CM Pramínky z Kopřivnice

HM Trnečka z Ostravy

HM Vrobelci z Ostravy