hr3.JPG

Koledy  nazpívala Lucka Staňková a nahrál Milan Staněk.

Den přeslavný jest k nám přišel

1. Den přeslavný jest k nám přišel,

v němž má býti každý vesel,

radujme se, veselme se, v tomto Novém roce.

2. Dítě se nám narodilo,

proroctví se vyplnilo,

radujme se, veselme se, v tomto Novém roce.

3. Nového léta vinšujem,

syna neb dceru darujem,

radujme se, veselme se, v tomto Novém roce.

4. Abysme k vám přes rok přišli,

a vás ve zdraví zas našli,

radujme se, veselme se, v tomto Novém roce.

Co sa stalo, přihodilo

1. Co sa stalo, přihodilo na horách,

to neviděl a neslyšel žádný v těch dobách.

Anděl sa jest ukázal, radost velkú zvěstoval.

Chvála Bohu, pokoj lidu! tak prozpěvoval.

2. Ach novina přeradostná, bratrové,

co žádali, naznačili, mnozí králové.

Neb panenka přečistá porodila jest Krista,

dítě malé a spanilé v bráně u města.

3. Vemte sobě své haleny a krpce,

by nás žádný nepohaňal, tak sa oblečte.

Nedbajte nic na psotu, Bůh miluje chudobu,

připravte jen srdce čisté, máte jistotu.

4. Hrajte, trubte a zpívajte vesele,

idem vítať do Betléma dnes spasitele.

Vítaj nám narozený, zdávna předpovězený,

skrz proroky Duchem Svatým nám oznámený.

Došli sme k vám na koledu

1. Došli sme k vám na koledu milí súsedé,

na jablúčka, na oríšky, trnek věrtele.

Dáte-li nám grošík vezmeme, lebo košík vdolků príjmeme.

Srco z medu, že sme došli k vám na koledu.

2. Došli sme k vám na koledu otvírajte nám,

zahrajeme, zazpíváme, brnknem na cimbál.

Tydli, tydli, tydli, tydli dom, poneseme plné kapse dom.

Srco z medu, že sme došli k vám na koledu.

Sedí pantáta na kraj stola

sedi-pantata.mp3

1. Sedí pantáta na kraj stola, u něho čapka sobolová,

a pod tú čapkú dva dukáty, dajte nám, pantáto, jste bohatý.

2. Dajte nám, dajte, máte-i dáti, je nám tu zima pod okny státi,

jeden je nahý a druhý bosý a tom je najhorší, co koš nosí.

Na vánoce dlhé noce

*Val. Klobouky, K. Vetterl, Lidové písně a tance z valašskokloboucka, I. část*

1. Na vánoce dlhé noce, nepřeletí křepelice,

hej, hej, koleda, hej, koleda, koleda.

2. Pacholek na dvoře mlátí, celý sa od zimy klátí, hej..

3. Hospodyň polévku střebe, křičí, že v nohy ozíbe, hej..

4. A přišél k nám jeden chlapec, abysme šli všeci na pec, hej..

5. A my všeci pod peřinu, Mikuláš aj s Kateřinú, hej..

Z jednéj strany Hanka

*Val. Klobouky, K. Vetterl, Lidové písně a tance z valašskokloboucka, I. část*

z-jednej-strany.mp3

1. Z jednéj strany Hanka a z druhéj pohanka,

pásli stáda pastuškové, jedli kašu z hrnka.

2. Anděl k nim přileťél a tak ím pověďél,

že sa Kristus Pán narodil, aby každý věďél.

3. Staňte a pospěšte a mu dary neste,

leží v chlévě naroděný, to ně všeci věřte!

4. My sme chlapci malí, rádi bysme brali,

po troníčku, po patáčku, kdybyste nám dali.

5. A jak nám nedáte, zle si poděláte,

všecky hrnce vám potřepem, co v polici máte.

My třé králé

*Střelná, K. Vetterl, Lidové písně a tance z valašskokloboucka, I. část*

1. My třé králé ideme k vám,ščestí, zdraví vinšujem vám.

2. Ščestí, zdraví, dlhá leta,my sme k vám přišli z daleka.

3. Z daleka je cesta naše,do Betléma mysl naše.

4. Do Betléma pospícháme,ještě málo darů máme.

5. A ty černý na tom zadu, nevystrkuj na nás bradu.

6. A kdo je temu příčina,že je tvá tvář opálená.

7. Já uznávám, že su černý, že su z téj muřínskej zemi.

8. Slnce je tomu příčina, že je má tvář opálená.

9. Dybys na slnce nechodil, nebýl by ses tak opálíl.

10. Slnce je drahé kamení od božího narození.

11. Hospodyňko, daj korunku Ježiškovi na peřinku!.

12. A ty hospodářu, dukát, Ježiškovi na poviják.

13. Pánbu zaplať za ty dary, co ste nám třem králum dali.

14. Spánembohem ostávajte, na tři krále zpomínajte!

Kuku, kuku

kuku-kuku.mp3

1. Kuku, kuku chaso vzhúru, poběhneme ku Betlému,

je tam cosi nového, ve snách mi je známého.

2. Anděl sa nám ukazuje, velkú jasnosť oznamuje,

řka : Pastýři vstávajte, k Betlému pospíchajte!

3. Narodil sa nám spasitel, všeho světa vykupitel,

při Betlémě ve chlévě, položený na seně.

Pásli ovce valaši

pasli-ovce-valasi.mp3

1. Pásli ovce valaši při betlémskej salaši,

hajdom hajdom tydlidom, hajdom hajdom tydlidom.

2. Anjel sa im ukázal, do Betléma jíť kázal. Hajdom…

3. Valaši sa ulékli, na kolence přiklékli. Hajdom…

4. Staňte hore pospěšte, Ježíška tam najdete. Hajdom…

5. On tam leží v jesličkách, ovinutý v plénčičkách. Hajdom…

6. Marija ho kolébá, svatý Josef mu zpívá. Hajdom…

7. Marija sa starala, gde by plének nabrala. Hajdom…

Dej Bůh štěstí tomu domu

dej-buh-stesti.mp3

1. Dej Bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu,

malému děťátku, Kristu jezulátku, dnes v Betlémě narozenému.

2. On rozdává štědrovníčky, jabka, hrušky i trojníčky,

za naše zpívání, za koledování, dej nám pán Bůh své požehnání.

O vánocích Boži hody

*K. Vetterl, Lidové písně a tance z valašskokloboucka, I. část*

o-vanocich.mp3

1. O vánocích Boži hody, nastaly nám za slobody,

naša Kača prosí dajte í po groši, žádá koledy.

2. Běž, Mařenko, do kuchyně a upeč tam kus pečeně,

běž, upeč tam morku a dones ju horkú, ať sa naíme.

Štěstí, zdraví, požehnání

*Loučka, K. Vetterl, Lidové písně a tance z valašskokloboucka, I. část*

1. Štěstí, zdraví, požehnání vinšujeme vám,

nájprv pánu hospodáři, pak vašim dítkám.

Z daleka sa bereme, noviny vám neseme, to vám povíme.

2. Narodilo sa nám dítě v Betlémě chlévě,

leží malé nemluvňátko, leží na seně.

Hospodářu daj patáček, nech to spraví stolaříček pro dítě malé.

Včera smy bratrové milí

*Pulčín, K. Vetterl, Lidové písně a tance z valašskokloboucka, I. část*

1. Včera smy, bratrové milí, muzigu v Betlémě měli,

po valasky tancovali a Ježíška zahrávali.

Jemu smy vesele hráli a jeho smy přivítali.

2. Ale to smy pochybili, že smy sa nedovtípili,,

neco s sebú proňho donésť, ze salaša s sebú přinésť,

jeho v chudobě potěšiť a jemu sa tým zavděčiť.

3. Já Lukáš, valach z Podolí, veznu mu kamennej soli,

k temu múky funty štyry, aj ze dva valaské sýry,

velikú hrudu tvarohu, uzenú z barana nohu.

4. Já, Ondráš, medu sladkého veznu do džbána velkého,

k temu múky, tři vajíčka nech mu uvaří Matička

halušky, syrem posype, aby sa najedlo ditě.

5. Ale co já, chudý Adam, temu Jezulátkovi dám?,

Dám mu do přehršlí maku a jedno vreco zemňákú,

tej suchej řepy dva koše, móže si vařiť po troše.

6. Proto sa dnes všeci zberme, gdejaké dary zeberme,

třeba budú jaký sprostý, podlevá svojí možnosti.

Jaké na salaši mámy, takové mu vděčně dámy.

Nesem vám noviny

1. Nesem vám noviny, poslouchejte, z betlémské krajiny pozor dejte!

Slyště je pilně a neomylně, rozjímejte.

2. Synečka zrodila čistá pana, v jesličky vložila Krista Pána.

Jej ovinula, jej zavinula plenčičkama.

3. K němužto andělé z nebe přišli a také pastýře co se sešli.

Jeho vítali, jeho chválili, dary nesli.

4. Andělé v oblacích prozpěvují, narození Páně ohlašují!

že jest narozen, v jeslích položen, oznamují.

Narodil se Kristus Pán

1. Narodil se Kristus Pán, veselme se!

Z růže kvítek vykvet nám, radujme se!

Z života čistého, z rodu královského, nám nám narodil se!

2. Jenž prorokován jest, veselme!

Ten co na svět poslán jest, radujme se!.

Z života čistého, z rodu královského, nám nám narodil se!

2. Člověčenství naše, veselme se!

Ráčil vzíti na se, radujme se!

Z života čistého, z rodu královského, nám nám narodil se!

Půjdem spolu do Betléma

1. Půjdeme spolu do Betléma :

dudaj, dudaj, dudaj, dáá.

Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati,

Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat.

2. Začni, Kubo, na ty dudy :

dudaj, dudaj, dudaj, dáá. Ježíšku …

3. A ty, Janku, na píšťalku,

dudli, tudli, dudli, dáá. Ježíšku …

4. A ty, Mikši, na housličky,

hudli, tydli, hudli, dáá. Ježíšku …

5. A ty, Vávro, na tu basu,

rum, rum, rum, rum, ruma, dáá. Ježíšku …

Kolednice idú

kolednice-idu.mp3

1. Kolednice idú, koledovat budú, leluja

zemo zelená, přede dvorem jablúnečka ovoca nemá.

2. A co nám ty dáš, dáš, přešvarný hospodář, leluja …

3. A já vám dám, vám dám, dva bité tolary, leluja …

4. A co nám ty dáš, dáš, přešvarná hospodyň, leluja …

5. A já vám dám, vám dám, dva vdolky mazané, leluja …

Štědrej večer nastal

 

1. Štědrej večer nastal, koledu přichystal.

2. Panimámo vstaňte, koledu nám dejte!

3. Panimáma vstala, koledu nám dala.

Ten vánoční čas

ten-vanocni-cas.mp3

1. Ten vánoční čas, dočkali sme zas,

ptáčkové libě zpívajú, pastuškové vytrubujú :

Co to nového, neslýchaného!

2. Narodil sa nám Ježíš : Bůh a Pán,

nemá žádnej poduščičky, enem chatrnej plenčičky,

tak je zrozený, na ten svět bídný.

3. A vy děvčátka a pacholátka,

zejděte sa velcí malí, noste Ježíškovi dary!

Která co máte, jemu přineste.

Vinšuju vám dobrý den

vinsuju-vam.mp3

1. Vinšuju vám dobrý den, jak sa máte?

Jestli vy mňa od loňska, eště znáte!

Přišla sem zpívati, aj koledovati, snad ně něco dáte.

2. Nesu si košíček na jablíčka,

jak ně poradili má matička,

Že jich hrubě máte, že jich rozdáváte, dyž je koledička.

3. Já sa z toho raduju, že su známá,

že dostanu oríškú s jablúčkama.

A takový vdolek, najradši okolek, to já budu ráda!