Dětský folklórní soubor Holúbek je členěn na tři skupiny (podle věku a taneční zralosti dětí) :

Holúbek I – děti ve věku cca 4-6 let

Holúbek II – děti ve věku cca 7-11 let

Holúbek III – děti ve věku cca 12-16 let

Nácvik tanečních programů probíhá buď samostatně nebo se činnost skupin prolíná v závislosti na nacvičovaném repertoáru.