Skupina Holúbek I je určena pro děti od 4 do přibližně 6 let. Cílem je naučit děti vnímání jevištního prostoru (kudy nastoupit, jak komunikovat s diváky a kde je najít), základním návykům chování na jevišti (vztah k mikrofonům, nestavět se zády k hledišti apod.), správné výslovnosti (artikulace, hlasitý přednes, zpěv) a rytmice. Toto se děti naučí nácvikem pásem složených především z říkanek a jednoduchých tanečků vycházejících především z dětských her.
Po zvládnutí těchto základních návyků děti výběrově postupují do vyšších skupin souboru
Repertoár této skupiny zahrnuje cca 3 – 5 min. pásma, se kterými děti vystupují za doprovodu hudecké muzičky nebo houslí.

Jsou to :
Blechy
Naša kotěnka
Mám šáteček mám
Ovce, moje ovce
Ptáčci
Vařili jsmy trnku
Husičky
„Už i my tancujem“- figurální tance a dětské hry ze severního Valašska
„Šla Anynka do zelí“

 

Trenérem skupiny je p.Zlatica Mojžíšková