IMG_3948

Oblast Severní Valašsko

 

1/Je pěkná zelená ta naša žingora, padaly oříšky do našeho dvora.

Komu ty děvečko ty oříšky sbíráš? To tobě synečku, že na mňa pohlédáš.

2/ Pěkné děvča pěkné si, pěkně sa ně líbíš, jedno oko slepé máš na druhé nevidíš.

Kdyby sas ně líbila, já by si ťa kúpil oči by ti vylúpal krkem ti zakrútil.

Žádná synku po tobě až ti roky přejdú kdybys ty měl tisíce já si ťa nevezmu.

3/Hory hory hory černé, ej hory hory hory černé, neraz sem já přešel přes ně.

Neraz sem já nevečeřal, ej neraz sem já nevečeřal, co sem za svú milú běžal.