pribor_078.jpg

Trojanovice- oblast Severní Valašsko

Tragač

*Trojanovice na Lomné, Vl. Genserová, Trojanovské tance*

1. Kam děvčátka, kam dete, švim, švim,

kerá moje, kerá moje budete.

2. Já pojedu do pola, la, la,

natrhám si, natrhám si, kukola.

U suseda na kopečku

*Trojanovice pod Radhoštěm, Vl. Genserová, Trojanovské tance*

1. U suseda na kopečku,

sekaju se o děvečku,

o keru, o keru,

kera měla kordulečku červenu.

Raubšíček

*Trojanovice na Lomné, Vl. Genserová, Trojanovské tance*

1. A já sem ten raubšíček učený,

a tej svoji karabinky zkušený,

jak já jednuc spustím,

tož věc něpopustím

a tu svoju galanečku,

tu já dostať musím.