Údaje o souboru :

Sídlo souboru
SVČ Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1

Nácviky souboru
DK Poklad Ostrava-Poruba

Korespondenční adresa
Kristýna Mílková Pavlíková, Karla Svobody 146/42, Ostrava-Plesná  72527

Účet  a IČ:
Transparetní účet vedený u společnosti Fio Banka , č.ú.:112016832/2010, IČ 66180848

Kontakt  na vedoucí souboru :
MUDr. Kristýna Mílková Pavlíková, tel.: 604343628, kr.pavlikova@seznam.cz

Ekonom spolku:

Mgr. Heda Pabjanova, tel : 604700908, pabjanova@gmail.com

Logo

Vedení :

MUDr. Kristýna Mílková Pavlíková,  VEDOUCÍ SOUBORU

tel.: 604343628, kr.pavlikova@seznam.cz

předseda spolku, trénink skupiny Holúbek III a II

umělecká a organizační vedoucí
-absolventka „Školy lidových tradic“, Praha
-členka programové rady Sochových slavností ve Lhotce
-lidovému tanci se věnuje od 6 ti let věku, tancovala  v dětském lidovém souboru Hlubinka, poté v dospělém souboru Hlubina Ostrava, během studií pak v FS Haná Přerov
-několik let byla členkou Folklórního klubu Fogáš
-t.č. aktivní člen  v SLPT  Opavica

——————————————————

Ing. Petr Mílek

tel: 604343628, pmilek@seznam.cz

místopředseda spolku, trénink skupiny Holúbek III
-absolvent „Školy lidových tradic“, Praha
-člen „Rady pro valašský odzemek“
-od mládežnického věku členem folklorního souboru Ševčík, kde mnoho let fungoval jako umělecký vedoucí
-t.č. aktivní člen Folklorního klubu Fogáš

———————————————————-

Ing.arch.Zlatica Mojžíšková

tel:603181868, Holubek_I@seznam.cz

Trénink  skupiny Holúbek I, člen rady spolku
-předseda“Obce Slováků v Ostravě“
-po mnoho let aktivně pomáhá jako  rodičovský doprovod na akcích souboru
-ráda zpívá lidové písně, bývala členkou různých pěveckých sborů

 


Pohybový pedagog :

Ing.Veronika Šutová

-vedoucí valašského souboru FS Morava

-bývala tanečnice FS Šmykňa (Slovensko), FS Bebek (Lašsko)

-aktivně hraje na housle v cimbálové muzice

-v minulosti vedla dětskou taneční složku Malá Morava

 

Asistentky :

Holúbek I –  sl. Alžběta Mojžíšková

-bývalá tanečnice souboru Holúbek

Holúbek II-sl. Adéla Kovaříková 

-bývalá tanečnice souboru Holúbek

-nyní  tancuje ve FS Šmykňa-Ostrava

——————————————————–

Vedoucí výuky Lidového zpěvu a vedoucí muziky

p. Jarmila Červenková