Údaje o souboru :

Sídlo souboru
SVČ Ostrava-Zábřeh, V Zálomu 1

Korespondenční adresa
Kristýna Mílková Pavlíková, Karla Svobody 146/42, Ostrava-Plesná  72527

Účet  a IČ
Transparetní účet vedený u společnostiFio Banka , č.ú.:112016832/2010, IČ 66180848

Logo

 

Vedení :

MUDr. Kristýna Mílková Pavlíková,  VEDOUCÍ SOUBORU

předseda spolku, vedení skupiny Holúbek III a II

tel.: 604343628, kr.pavlikova@seznam.cz

 

Ing. Petr Mílek, vedení skupiny Holúbek III

místopředseda spolku

tel.: 603172705,  pmilek@seznam.cz

 

Ing.arch.Zlatica Mojžíšková, vedení skupiny Holúbek I

 

Z.Mojžíšková, tel.: 603181868,  zlatica.mojziskova@centrum.cz

 

Vlaďka Křistková, vedení přípravky-Holúbátka, Ekonom spolku

V.Křistková,  tel: 605513689,  v.kristkova@volny.cz

 

Petr Ščerba, ZAKLADATEL SOUBORU

tel.: 607120560, scerba.p@centrum.cz